หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1498: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา Admissions กลาง  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,417 คน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  

http://a.cupt.net/admissions.php ระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ตารางเกณฑ์คัดเลือกฯ Admissions กลาง 2560 [82.05 KB]
#1492: ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,440 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [489.52 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [485.05 KB]
#1486: ประกาศการบันทึกทะเบียนประวัติในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาใหม่โปรดปฏิบัติตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถบันทึกทะเบียนประวัติได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น

 

**หมายเหตุ 1. การกรอกผลการเรียนในใบรายงานตัวใช้ผลการเรียน 6 ภาค ที่จบการศึกษาแล้วเท่านั้น (และไม่รวมโอเน็ต)

                 2. หากกรอกข้อมูลในใบรายงานตัวผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ในวันรายงานตัวเท่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลในใบรายงานตัวให้ถูกต้องก่อนลงมือบันทึก 

                 3. ในวันรายงานตัว ไม่ได้มีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง 

                 4. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เช็มขัด เข็มกลัด เนคไท ฯลฯ สามารถดำเนินการซื้อได้ที่สำนักงานทรัพย์สินฯ หรือโรงอาหารกลาง 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-0087066

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560 [1.33 MB]
#1491: ประกาศรับสมัคร โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 150 คน โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ประกาศรับสมัครฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [374.26 KB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
#1447: ประกาศรับสมัคร โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษ หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 70 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 17 เมษายน ถึง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัครฯ [1.37 MB]
เอกสารคำแนะนำในการสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2560 [1.40 MB]
Date : May'25 2017   10:21:29
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.81.188.230
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.