หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Officer Zone
#1548: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 [311.27 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา 2561 [11.39 MB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา รักษ์เกษตร [343.21 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา โอลิมปิกวิชาการ [867.77 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา กีฬา [497.40 KB]
ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา ศิลปวัฒนธรรม [1.31 MB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา CPAll [350.19 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา โครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ [877.68 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา โครงการเพาะพันธ์ทางปัญญา [1.10 MB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา ส่งเสริมนักวิทย์รุ่นเยาว์ [157.21 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ [1.48 MB]
#1549: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 [327.96 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 [3.19 MB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ [590.98 KB]
#1545: ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
ประกาศรับสมัครโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ [19.96 KB]
#1547: ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์  www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
ประกาศรับสมัครโควตาพื้นที่ [19.17 KB]
#1546: ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
ประกาศรับสมัครโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ [21.71 KB]
#1543: ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 60 ทุน ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2560

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
ประกาศรับสมัครทุน ประจำปี 2561 [155.29 KB]
ใบสมัครเพื่อขอรับทุน ปี 2561 [165.32 KB]
ปฏิทินการรับสมัครทุน ปี 2561 [107.97 KB]
#1542: คำถามที่พบบ่อย โควตารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
คำถามที่พบบ่อย [240.99 KB]
#1540: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 

 

โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1-30 กันยายน 2560 

2. สมัครและชำระเงินค่าสมัคร1-6 ตุลาคม 2560  (ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2560

4. สอบสัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2560

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ตุลาคม 2560

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120    045-353122   045-353223-4  โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 [1.36 MB]
หนังสือรับรองลำดับที่แผนการเรียน(เฉพาะโควตาเรียนดีชนบท) [58.29 KB]
#1539: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 

 

โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1-30 กันยายน 2560 

2. สมัครและชำระเงินค่าสมัคร 1-30 ตุลาคม 2560  (ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 15 พฤศจิกายน 2560

4. สอบสัมภาษณ์ 22 พฤศจิกายน  2560

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 ธันวาคม 2560

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120    045-353122   045-353223-4  โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครโควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561 [1.12 MB]
Date : Oct'21 2017   13:23:15
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.80.148.252
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.