หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Officer Zone
#1590: ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนาการให้บริการของงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนาการให้บริการของงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงในการปฏิบัติงานต่อไป

 

1.  แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ  2561 : ระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    https://goo.gl/forms/IwYqBDPUWZessWgS2

 

2. แบบประเมินการให้บริการของงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 2561 https://goo.gl/forms/gn5bZQqCJwkGncoX2

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
#1589: ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ Clearing House 2561 (โควตาขยายโอกาสทางศึกษาและโควตาผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมระบบรับตรง Clearing House   ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (ครั้งที่ 2) และโควตาขยายโฮกาสทางการศึกษา จะต้องยืนยันการเลือกสถานศึกษาผ่านระบบรับตรง Clearing House  ระหว่างวันที่ 19 - 22  มีนาคม 2561 ที่ www.a.cupt.net 

 

***สำหรับผู้ที่ประสงค์จะมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการแทนจะต้อง download แบบฟอร์มมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง ภายในวันที่ 18  มีนาคม 2561 ศึกษามรายละเอียดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ cleringhouse ตามขันตอนที่มหทวิทยาลัยกำหนด  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่่มเติมได้ที่ 045-353120 , 045-353122, 045-353224

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ clearinghuse ม.อุบลฯ [46.78 KB]
แบบฟอร์มมอบอำนาจ กรณีให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ [111.58 KB]
คู่่มือการยืนยันสิทธิ์ cleringhouse 2561 [552.09 KB]
ตัวอย่างการตรวจสอบยืนยันสิทธิ์ clearinghouse 2561 [148.03 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ต้องยืนยัน cleringhouse 2561 [331.18 KB]
#1587: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13 - 20 มี.ค. 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [126.21 KB]
#1588: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 (เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 (เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)

โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้

1. รับสมัคร 14 มีนาคม 2561ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561

2. ชำระเงินค่าสมัคร  14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2561

4. การสอบสัมภาษณ์ 25 เมษายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 เมษายน 2561

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120, 045-353122, 

045-353223-4  โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
ขั้นตอนการสมัคร [1.10 MB]
วิธีการแนบไฟล์การสมัคร [404.54 KB]
ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 [280.59 KB]
#1586: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (จำนวน 2,050 คน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (จำนวน 2,050 คน)

โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้

1. รับสมัคร 12 มีนาคม 2561ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561

2. ชำระเงินค่าสมัคร  12 มีนาคม 2561ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2561

4. การสอบสัมภาษณ์ 25 เมษายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 เมษายน 2561

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120, 045-353122, 

045-353223-4  โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
ขั้นตอนการสมัคร [1.10 MB]
วิธีการแนบไฟล์การสมัคร [404.54 KB]
ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 [497.14 KB]
#1579: คำถามที่พบบ่อย
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
คำถามที่พบบ่อย สำหรับการสมัครรอบที่ 2 [246.55 KB]
#1544: วิธีการเตรียมไฟล์และการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
วิธีการเตรียมไฟล์และการแนบไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 [554.56 KB]
#1566: ประกาศรับสมัครคัดเลือดบุุคคลเข้าศึกษาในมาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลาราชธานีรับสมัครคัดเลือดบุุคคลเข้าศึกษาในมาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 214 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ubon Ratchathani University invites international students to make applications for the 2018 acdemic year. There are 214 positions available

 

เว็บไซต์/website www.english.ubu.ac.th

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ/International Student Application [457.63 KB]
#1556: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

2. ชำระเงินค่าสมัคร  1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561  (ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 11 เมษายน 2561

4. สอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 เมษายน 2561

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120,045-353122,

045-353223-4  โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัครฯ โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 [1.18 MB]
ขั้นตอนการสมัคร [1.10 MB]
วิธีการแนบไฟล์การสมัคร [404.54 KB]
#1535: ขั้นตอนการสมัครระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนการสมัคร [1.37 MB]
Date : Mar'19 2018   09:53:12
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.92.149.109
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.