หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
Officer Zone
#1016: โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสัญจร ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเชิญชวน คณะครูอาจารย์ นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสัญจร ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนสถานที่จัดกิจกรรม โดยประสานงานผ่านครูแนะแนว หรือตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/guide/ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานรับเข้าศึกษา โทร 045-353120    045-353122   045-353223-4 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
Date : Sep'15 2014   09:01:46
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.221.24.26
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.