หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Officer Zone
#1625: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TCAS รอบที่ 4 Admission ประจำปีการศึกษา 2561

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการสั่งพิมพ์เอกสารการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค. 2561

และต้องมารายงานขึ้นเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ที่อาคารเรียนรวม 5 ในวันที่ 24 ก.ค. 2561เวลา 15.00 - 16.00 น.

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามขั้นตอนต่อไป

โดยสามารถดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ คลิกที่--->>www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
#1624: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฏาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์  

คลิกที่--->>www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
#1623: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฏาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์  

คลิกที่--->>www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
#1622: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 9

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 21 กรกฏาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์  

คลิกที่--->>www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
#1621: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 9

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 21 กรกฏาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์  

คลิกที่--->>www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
#1619: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

โดยสามารถดูรายละเอียดกำหนดการสอบสัมภาาณ์ และใบตรวจร่างกาย ผ่านเว็บไซต์  คลิกที่--->>www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
#1610: ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานทะเบียนนักศึกษา  กองบริการการศึกษา  อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
โทร. 
045-353117-8

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [2.09 MB]
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 [198.10 KB]
#1544: วิธีการเตรียมไฟล์และการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
วิธีการเตรียมไฟล์และการแนบไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 [554.56 KB]
#1535: ขั้นตอนการสมัครระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนการสมัคร [1.37 MB]
Date : Jul'21 2018   06:31:34
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.92.170.149
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.