หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1340: เปิดระบบรับสมัคร

วันนี้ วันสุดท้ายสำหรับการเปิดระบบรับสมัคร โครงการขยายโอกาส รอบที่ 2 และโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2559 นี้เท่านั้น (ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิช ทุกสาขาทั่วประเทศ)

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
#1331: ข้อมูลผู้สมัครที่ใบสมัครไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อกลับมหาวิทยาลัยโดยด่วนที่สุด

ข้อมูลผู้สมัครที่ใบสมัครไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อกลับมหาวิทยาลัยโดยด่วนที่สุด

No เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ErrType
1 303603 นาย วรินทร สุทธิสาร ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
2 303724 นาย รัชพล พาพะหม ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
3 303746 นางสาว พัชริยา เสนสอน ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
4 303837 นางสาว พิชชาภรณ์ ชาติเชื้อ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
5 304313 นางสาว ปลายฟ้า จันทริไสย์ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
6 304696 นางสาว ปนัสรา ศรีปัญญา ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
7 304710 นางสาว นัฐริการ์ พ่วงกองนะ ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
8 304715 นางสาว ศิริรัตน์ หลวงศรี ไม่ได้เลือกคณะและสาขาใดๆ เลย
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
#1323: รับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1625 คน ระบบจะเปิดการรับสมัคร 12 เมษายน ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) [753.47 KB]
#1314: รับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาโครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 70 คน  ะบบจะเปิดการรับสมัคร 2 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 [303.03 KB]
#1304: คำแนะนำในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาใหม่โปรดปฏิบัติตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถบันทึกทะเบียนประวัติได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 เท่านั้น

 

**หมายเหตุ 1. การกรอกผลการเรียนในใบรายงานตัวใช้ผลการเรียน 6 ภาค ที่จบการศึกษาแล้วเท่านั้น (และไม่รวมโอเน็ต)

                 2. หากกรอกข้อมูลในใบรายงานตัวผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ในวันรายงานตัวเท่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลในใบรายงานตัวให้ถูกต้องก่อนลงมือบันทึก 

                 3. ในวันรายงานตัว ไม่ได้มีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง 

                 4. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เช็มขัด เข็มกลัด เนคไท ฯลฯ สามารถดำเนินการซื้อได้ที่สำนักงานทรัพย์สินฯ หรือโรงอาหารกลาง 2 ได้ โดยจะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

            

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
คำแนะนำในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [1.56 MB]
รายละเอียดการจองหอพักในมหาวิทยาลัย [181.55 KB]
ระเบียบการแต่งการนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [928.81 KB]
Date : May'30 2016   13:44:40
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.80.231.170
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.