หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
Officer Zone
#1236: กำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการที่แนบ ดังนี้

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558
กำหนดการสอบสัมภาษณ์โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 [87.05 KB]
คณะเกษตรศาสตร์ [218.63 KB]
คณะนิติศาสตร์ [103.40 KB]
คณะบริหารศาสตร์ [457.39 KB]
คณะรัฐศาสตร์ [144.13 KB]
คณะวิทยาศาสตร์ [248.04 KB]
คณะศิลปศาสตร์ [606.72 KB]
วิทยาเขตมุกดาหาร [214.01 KB]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ [139.52 KB]
#1235: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [53.01 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีชนบท ปีการศึกษา 2559 [5.34 MB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตารักษ์เกษตร ปีการศึกษา 2559 [363.91 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559 [866.74 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตากีฬา ปีการศึกษา 2559 [348.42 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2559 [408.69 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา 2559 [146.51 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาเพาะพันธ์ทางปัญญา ปีการศึกษา 2559 [287.80 KB]
ใบรับรองแพทย์ [70.68 KB]
#1192: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 880 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

1. โควตาโอลิมปิกวิชาการ

2. โควตากีฬา

3. โควตาศิลปวัฒนธรรม

4. โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

5. โควตาโครงการรักษ์เกษตร

6. โควตาเรียนดีชนบท

7. โควตาโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

8. โควตาโครงการเพาะพันธ์ปัญญา

 

กำหนดการ: 

กำหนดการรับสมัคร              1 กรกฏาคม - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

- ส่งเอกสารประกอบการสมัคร 1 กรกฏาคม - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร                  1 กรกฏาคม - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์      31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์                      7 กันยายน พ.ศ. 2558

- ประกาศผล                          15 กันยายน พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์              15 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558

 

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึง  งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                       ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ

                       จ.อุบลราชธานี  34190

                       (สมัครประเภทโควตา (ระบุ).......................................)

 

 

 

 

 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 [988.73 KB]
หนังสือรับรองลำดับที่ของแผนการเรียน (โควตาเรียนดีชนบท) [58.52 KB]
คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 [2.35 MB]
คำแนะนำในการค้นหาใบสมัครและใบชำระเงิน [440.42 KB]
Date : Aug'31 2015   17:48:08
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.83.86.77
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.