หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1363: คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ในการขึ้นทะเบียนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (รหัส59) ประจำปีการศึกษา 2559

**คำถามที่พบบ่อย **

 1. การกรอกผลการเรียนในใบรายงานตัวใช้ผลการเรียน 6 ภาค ที่จบการศึกษาแล้วเท่านั้น (และไม่รวมโอเน็ต)

  2. หากกรอกข้อมูลในใบรายงานตัวผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ในวันรายงานตัวเท่านั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลในใบรายงานตัวให้ถูกต้องก่อนลงมือบันทึก 

  3. ในวันรายงานตัว ไม่มีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง ยกเว้น คณะที่จัดกิจกรรมจะจัดส่งหนังสือถึงผู้ปกครองของนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง

  4. เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เช็มขัด เข็มกลัด เนคไท ฯลฯ สามารถดำเนินการซื้อได้ที่สำนักงานทรัพย์สินฯ หรือโรงอาหารกลาง 2 ได้ โดยจะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

  5. ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสอบภาพประจำปีของนักศึกษาใหม่ รายละเอียดและขั้นตอน | กำหนดการการตรวจร่างกายเพิ่มเติม

 

ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ในการขึ้นทะเบียนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ [94.46 KB]
คำแนะนำในการบันทึกทะเบียนประวัติ [1.56 MB]
ปฏิทินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [266.57 KB]
ขั้นตอนและวิธีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 [104.95 KB]
เอกสารใบตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (ส่วนที่ 1) [73.46 KB]
เอกสารใบตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (ส่วนที่ 2) [98.68 KB]
ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ [132.04 KB]
ตรวจสอบเลขที่สมัครเพื่อใช้ในการบันทึกทะเบียนประวัติฯ [3.08 MB]
#1370: ประกาศรับสมัคร โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม  ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 837 คน


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [1.06 MB]
หนังสือรับรองลำดับที่แผนการเรียน(เฉพาะโควตาเรียนดีชนบท) [58.29 KB]
คำแนะนำสำหรับการใช้งานระบบรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560 [1.41 MB]
คำแนะนำการสมัครโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 60 [579.03 KB]
#1381: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 4 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ที่คณะที่สังกัด ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2559 

ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ประกาศมหาวิทยาลัย และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ [108.04 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ [131.11 KB]
#1371: ประกาศรับสมัคร โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโชน์ช่วยเหลือสังคม ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม  ถึง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 150 คน


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [804.60 KB]
สรุปหลักเกณฑ์ [672.40 KB]
แบบประเมินคุณลักษณะ (สำหรับสถานศึกษา) [244.31 KB]
เอกสารนำส่งรายชื่อนักเรียน (สำหรับสถานศึกษา) [112.61 KB]
คำแนะนำสำหรับการใช้งานระบบรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560 [1.27 MB]
#1369: ประกาศรับสมัคร โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรง โควตาพื้นที่ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง  30 กันยายน พ.ศ. 2559 จำนวน 2220 คน


ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ประกาศรับสมัครฯ [797.72 KB]
Date : Jul'25 2016   22:47:19
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.80.87.170
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.