หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1093: ประกาศการทำสัญญาเป็นนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน  ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวแล้ว ให้มาทำสัญญาในวันที่ 5 ก.พ. พ.ศ. 2558  โดยจัดเตรียมหลักฐานมาให้พร้อมตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศโดย: ธีระพงศ์ ดีไทสง   เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558
ประกาศกำหนดการทำสัญญาเป็นนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 25858 [1.26 MB]
#1090: ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2558 [333.33 KB]
#1070: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 หากนักศึกษาสนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา โทรศัพท์ 045-353089 , 045-353061 ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าหอพักผ่านระบบรับสมัครเข้าหอพักที่ www.ubu.ac.th/web/pnr  

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 [628.24 KB]
Date : Jan'31 2015   15:32:03
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.161.185.244
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.