หน้าหลัก
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
|
ใบรายงานตัวเข้าศึกษา
Officer Zone
#1016: โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสัญจร ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเชิญชวน คณะครูอาจารย์ นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วม โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสัญจร ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนสถานที่จัดกิจกรรม โดยประสานงานผ่านครูแนะแนว หรือตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/guide/ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานรับเข้าศึกษา โทร 045-353120    045-353122   045-353223-4 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
#1014: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมชมและแสดงนิทรรศการ สามารถตอบรับได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/infoedu/ ระหว่างวันนี้ ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2557

 

 

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 045-353120    045-353122    045-353223-4  โทรสาร   045-288391

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557
Date : Sep'02 2014   01:30:01
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.166.29.1
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.