หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
|
ยืนยันสิทธิ์/จองสิทธิ์
Officer Zone
#1246: รายชื่อผู้ที่ใบสมัครไม่สมบูรณ์ โปรดแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ลำดับ เลขสมัคร คำนำหน้า ชื่อ - สกุล ประเภทของใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์
1
270150
นางสาว
พิชวรรณ ทองย่อย
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
2
270160
นางสาว
สริตาพร กองสุข
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
3
270190
นางสาว
สุวนิตย์ นิลหลวง
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
4
270151
นาย
ดำรงค์ศักดิ์ โกสันต์
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
5
270158
นางสาว
อุมาภรณ์ จันทรประทักษ์
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
6
270167
นางสาว
ธัญญาภรณ์ แสงคำ
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
7
270171
นางสาว
สุพินดา คำนันต์
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
8
270185
นางสาว
ชวนพิศ ธรรมโท
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
9
270145
นางสาว
ธัญลักษณ์ สุดคำภา
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
10
270156
นางสาว
จริญญา จวงโคตร
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
11
270196
นาย
เกรียงศักดิ์ เพชรน้ำ
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
12
270178
นางสาว
วิลาศิณี ด้วงสูงเนิน
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
13
270175
นาย
ธเนศ สุขผล
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
14
270184
นางสาว
สุดาภา ไชยายงค์
ไม่ได้บันทึกแผนการเรียน
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
#1245: ตารางองค์ประกอบการคัดเลือก โควตาวิธีรับตรงพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558
ตารางองค์ประกอบการคัดเลือกฯ โควตาวิธีรับตรงพื้นที่ [347.29 KB]
#1244: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559      ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 2,764 คน

 

กำหนดการรับสมัคร :   
- รับสมัครผ่านระบบการรับสมัคร www.entry.ubu.ac.th   1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- ชำระเงินค่าสมัคร  1 ตุลาคม- 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน (ครั้งที่ 1)      1 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวสอบและยืนยันผลการเรียน (ครั้งที่1)    20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558
- สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน (ครั้งที่ 2)  21-25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันผลการเรียน (ครั้งที่ 2)   30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการและเข้าสัมภาษณ์       2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
- เข้าทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการและสอบสัมภาษณ์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ  16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์    16 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
เอกสารประกาศรับสมัครโควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559 [762.50 KB]
#1238: ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

รอบที่ 2 วิธีรับตรงพื้นที่ (พื้นที่ภาคอีสาน และพื้นที่ภาคอื่น)                

            รับนักเรียนทั่วประเทศ (ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน GPAX/GPA ตามที่คณะกำหนด) รับทุกคณะยกเว้น พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 

อบที่ 3  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โควตารับตรงทั่วไป และตรงตามพื้นที่

            รับนักเรียน(ใช้คะแนนทดสอบ GAT/PAT ตามที่คณะกำหนด) คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศอีกครั้ง)

 

รอบที่ 4 (โครงการพิเศษคณะเภสัชศาสตร์) และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา

รับนักเรียนทั่วประเทศ (ใช้คะแนนทดสอบ GAT/PAT) เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข 

 

รอบที่ 5 รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศผ่านระบบ Admissions กลาง (ใช้องค์ประกอบตามที่ ทปอ.กำหนด)

 

สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศแนบท้าย หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 045-353120

045-353122 0453-353224 ในเวลาราชการเท่านั้น 

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 [155.22 KB]
Date : Oct'10 2015   10:33:53
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.167.25.77
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.