หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Officer Zone
#1630: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารายงานตัวที่คณะ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งจัดเตรียมของใช้ส่วนตัวสำหรับกรณีคณะที่พักแรม (ใส่ชุดลำลองในการเข้าร่วมกิจกรรม)  โดยสามารถดูกำหนดการที่ www.acat.ubu.ac.th

 

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะเภสัชศาสตร์ [480.87 KB]
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าค่ายพยาบาลศาสตร์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) [510.92 KB]
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะบริหารศาสตร์ [563.49 KB]
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าค่ายรัฐศาสตร์ [565.40 KB]
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะนิติศาสตร์ [503.82 KB]
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าค่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ [518.23 KB]
กำหนดการเข้าค่าย [49.99 KB]
กำหนดการเข้าค่ายคณะพยาบาลศาสตร์ [54.67 KB]
กำหนดการเข้าค่ายคณะบริหารศาสตร์ [196.02 KB]
กำหนดการเข้าค่ายคณะรัฐศาสตร์ [166.99 KB]
กำหนดการเข้าค่ายคณะนิติศาสตร์ [42.38 KB]
กำหนดการเข้าค่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ [40.06 KB]
#1535: ขั้นตอนการสมัครระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนการสมัคร [1.37 MB]
Date : Aug'22 2018   14:56:56
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.196.98.96
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.