รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 15 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 22 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 16 พฤศจิกายน 2561
4. การสอบสัมภาษณ์ 21 พฤศจิกายน 2561
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 
คำแนะนำการสมัคร

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่
โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :