รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 11 มกราคม – 10 เมษายน 2562 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 11 มกราคม – 10 เมษายน 2562 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 เมษายน 2562
4. สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 28 เมษายน 2562
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2562 
คำแนะนำการสมัคร

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่
โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :