มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศการขยายระยะเวลารับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp มีรายละเอียด ดังนี้

วันรับสมัคร วันที่ 1-10 ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 16 ตุลาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ภายใน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 25-31 ตุลาคม 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาปลาย (ระดับบัณฑิตศึกษา) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

คำแนะนำการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562