ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ใช้คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป gat และคะแนนทดสอบวิชาวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ pat2)ประจำปีการศึกษา 2564
คลิก-->ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ใช้คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป gat และคะแนนทดสอบวิชาวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ pat2)ประจำปีการศึกษา 2564
**กำหนดการรับสมัคร**
1.รับสมัคร 25 มกราคม - 31 มีนาคม 2564
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2564
3.สอบสัมภาษณ์ 5 เมษายน 2564
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 7 เมษายน 2564
5.แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษา 7-8 เมษายน 2564
6.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษา(ระบบ Tcas)10 พฤษภาคม 2564
7.ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Tcas 10-11 พฤษภาคม 2564
8.สละสิทธิ์ในระบบ Tcas 12-13 พฤษภาคม 2564
9.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พฤษภาคม 2564
10.ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 15-22 พฤษภาคม 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :