รับตรงครั้งที่ 1


ขั้นตอนการสมัคร

1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัคร (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน)

3. กรอกข้อมูลการสมัคร Online

4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร

5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา(สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

คุณสมบัติและคณะ/สาขาที่เปิดรับ
ปฏิทินการสมัคร
รายการ
วันเดือนปี
1. การสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
    ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัคร ผ่านระบบการรับสมัคร เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร โดยสามารถชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 11 มกราคม - 10 เมษายน 2562
2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
    ครั้งที่ 1
    ครั้งที่ 2
    ครั้งที่ 3


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 11 มีนาคม 2562
วันที่ 23 เมษายน 2562
3. การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียน
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
    ครั้งที่ 1
    ครั้งที่ 2
    ครั้งที่ 3


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 17 มีนาคม 2562
วันที่ 28 เมษายน 2562
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
    ครั้งที่ 1
    ครั้งที่ 2
    ครั้งที่ 3


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 22 มีนาคม 2562
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562