ขั้นตอนการสมัคร

1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร

2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัคร (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน)

3. กรอกข้อมูลการสมัคร Online

4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร

5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา(สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
ปฏิทินการสมัคร

รายการ

วันเดือนปี

1. การสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
    ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัคร ผ่านระบบการรับสมัคร เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร โดยสามารถชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ


วันที่ 1 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2562

2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
    ครั้งที่ 1
    ครั้งที่ 2วันที่ 11 สิงหาคม 2562
วันที่ 26 กันยายน 2562

3. การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียน
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
    ครั้งที่ 1
    ครั้งที่ 2วันที่ 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 3 ตุลาคม 2562

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    เว็บไซต์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
    ครั้งที่ 1
    ครั้งที่ 2วันที่ 23 สิงหาคม 2562
วันที่ 7ตุลาคมคม 2562