หน้าหลัก / สมัครเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ใช่มั้ย??

ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบรับสมัตคเข้ามหาวิทยาอุบลราชธานี ใช่มั้ย??

เข้าระบบรับสมัคร

ลงทะเบียนในระบบรับสมัครของมหาวิทยาอุบลราชธานีแล้ว สมัครเลย!!