ข่าวประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6/เทียบเท่าเข้าร่วมโครงการค่าย UBS Camp (Happy Camp ) ครั้งที่ 4-5 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2