มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปิดระบบวันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป

(คณะรัฐศาสตร์ รับสมัคร 1 ก.ย.-11 ต.ค.64 / คณะบริหารศาสตร์ รับสมัคร 1 ก.ย.-15 ต.ค.64)

คลิ๊กดู--> คำแนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
คลิ๊กดู-->หลักเกณฑ์การคัดเลือกรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
**หมายเหตุ**
1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :