คลิก-->ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565
**กำหนดการรับสมัคร**
1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี