Q & A

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม คำตอบ
Q : พิมพ์ใบชำระเงินตรงไหน หรือพิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้ต้องทำยังไงคะ/ครับ ? A : 1. พิมพ์ใบชำระเงิน โดยคลิกที่รูป เพื่อทำการสั่งพิมพ์ใบชำระเงิน
A : 2. พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้ ให้ผู้สมัครดำเนินการผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรมแกรม Google Chomes
Q : ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว แต่ทำไมสถานะการชำระเงินไม่ขึ้นว่าชำระเงินแล้วต้องทำยังไงคะ/ครับ ? A : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 2-3 วันทำการ ในกรณีที่ชำระเงินวันศุกร์ จะสามารถตรวจสอบได้ในวันจันทร์ถัดไป
Q : สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ผ่านช่องทางใดบ้าง และชำระเงินได้ตอนคะ/ครับ ? A : 1. สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และเคาท์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง
A : 2. หากตรวจสอบความถูกต้องในการสมัครและแนบเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินได้เลย โดยไม่ต้องรอการดำเนินการตรวจสอบเอกสาร
Q : ส่งเอกสารการสมัครแล้วไม่สำเร็จ หรือขึ้นว่าเอกสารไม่ครบสมบูรณ์ต้องทำยังไงคะ/ครับ ? A : 1. การแนบเอกสาร
  • ชื่อไฟล์ห้ามมีอักขระ ดังต่อไปนี้ . / \ " ' * ; - ? [] () ~ ! $ {} เนื่องจากไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้
  • ไฟล์ที่แนบต้องเป็น .pdf , .jpg และ .png เท่านั้น
  • ปพ.1 สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลังในไฟล์เดียวกัน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
A : 2. สถานะเอกสารขึ้นว่า "เอกสารไม่สมบูรณ์"
  • ให้ดำเนินการตามหมายเหตุ (ตัวสีแดง) ที่เจ้าหน้าที่ระบุไว้
Q : ค้นหาชื่อโรงเรียนแล้วไม่ขึ้น หรือค้นหาชื่อโรงเรียนไม่พบต้องทำยังไงคะ/ครับ ? A : 1. ค้นหาชื่อโรงเรียนแล้วไม่ขึ้น
  • ให้พิมพ์เฉพาะชื่อโรงเรียน โดยไม่ต้องพิมพ์คำว่าโรงเรียนที่ช่องค้นหา
  • ex. ชื่อโรงเรียนนารีนุกูล ให้พิมพ์ว่า นารีนุกูล
A : 2. ค้นหาชื่อโรงเรียนไม่พบ
  • หากดำเนินการตามข้อ 1 แล้วไม่พบชื่อโรงเรียน สามารถติดต่อเจ้าที่ โทร 045-353122, 045-353224
Q : ขึ้นแบบนี้ต้องทำยังไงคะ/ครับ ?
A : ให้คลิกที่คำว่า send anyway หรือคำว่า ส่งเลย
Q : ขึ้นแบบนี้ต้องทำยังไงคะ/ครับ ?
A : ให้ผู้สมัครตรวจสอบการกรอกข้อมูล ในหน้าข้อมูลใบสมัครเข้าศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากเป็นช่องให้กรอกตัวเลขให้กรอกเป็นตัวเลขเท่านั้น

เช่น ช่องกรอกเกรดการศึกษา หากไม่มีเกรดในกลุ่มสาระนั้นๆให้กรอกเป็นเลข 0

UBU Admissions – งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี