หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Officer Zone
สิ่งที่ต้องการค้นหา :
คำค้นเลขที่สมัคร หรือ เลขประจำตัวประชาชน :
ตัวเลือกในการค้นหา ค้นหาเลขที่สมัคร     ค้นหาชื่อ     ค้นหานามสกุล     ค้นหาชื่อโรงเรียน    
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.